» » در اسرا بین‌المللی؛ شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان از آرزوهای خود گفتند/ رقابت ۴ حافظ در سومین شب
در اسرا بین‌المللی؛ شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان از آرزوهای خود گفتند/ رقابت ۴ حافظ در سومین شب

در سومین شب از ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان چهار حافظ کل قرآن به سوالات هیئت داوران پاسخ دادند، این شرکت‌کنندگان در پاسخ به سؤالات دوربین حاشیه‌های این مسابقات از آرزوهای خود گفتند.


در سومین شب از ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان چهار حافظ کل قرآن به سوالات هیئت داوران پاسخ دادند، این شرکت‌کنندگان در پاسخ به سؤالات دوربین حاشیه‌های این مسابقات از آرزوهای خود گفتند.

98/07/20