» فرم ثبت نام
کد ملی:

خانم
آقا
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

ملیت :

محل تولد:

تاریخ تولد:

شماره گذر نامه :

مدت اعتبار:

مدرک تحصیلی:

نام دانشگاه محل تحصیل:

رشته مورد علاقه جهت شرکت معین نمایید:*

روایتی که بر اساس آن قرائت می کنید معین نمایید :*

با چه زبان های خارجی آشنایی دارید :

ایمیل :

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

آدرس

یا در مسابقات قرآنی بین المللی دیگری شرکت کرده اید/ لطفاً نام کشور، رشته، تاریخ و مقام کسب شده را بنویسید


آپلود تصویر چهره

حداکثر حجم فایل 300 کیلو بایت می باشد
[recaptcha] {recaptcha} [/recaptcha]
[sec_code]
{code}

[/sec_code]