فرم مشخصات شرکت کنندگان ششمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم دانشجویان مسلمان


 • نام
  نام خانوادگی
 • نام پدر
  ملیت
 • جنسیت
  محل تولد
 • تاریخ تولد
  کد ملی
 • محل صدور
  شماره گذر نامه
 • مدت اعتبار
  نام دانشگاه محل تحصیل
 • رشته تحصیلی
  آشنایی با زبان های
 • ایمیل
  تلفن همراه
 • تلفن ثابت
 • رشته مورد علاقه جهت شرکت معین نمایید

  1- حفظ کل قرآن کریم با رعایت اصول قرائت 2- قرائت قرآن کریم با رعایت اصول قرائت
 • روایتی که بر اساس آن قرائت می کنید معین نمایید

  1-حفص عن عاصم 2-قالون عن نافع 3-ورش عن نافع 4- الدوری عن ابی عمرو
 • نشانی و تلفن منزل
 • نشانی و تلفن محل کار
 • یا در مسابقات قرآنی بین المللی دیگری شرکت کرده اید/ لطفاً نام کشور، رشته، تاریخ و مقام کسب شده را بنویسید
 • ارسال فایل ها (بصورت فشرده شده)
عکس خوانده نمی شود